Exonerarea de raspundere

SUNT DE ACORD ȘI ÎNȚELEG CĂ PREZENTA CONSTITUIE O DECLARAȚIE DE EXONERARE DEPLINĂ ȘI NECONDIȚIONATĂ DE RASPUNDERE ȘI DE RENUNȚARE LA REPARAREA PREJUDICIULUI PENTRU VĂTĂMAREA DE ORICE FEL A INTEGRITĂȚII CORPORALE SAU A SĂNĂTAȚII, PENTRU DECES ȘI PENTRU PIERDEREA BUNURILOR MELE SAU PENTRU PREJUDICIILE CAUZATE ACESTORA.

Prin prezenta, în nume propriu și în numele moștenitorilor mei și a celor îndreptățiți potrivit legii la întreținere din partea mea, exonerez de răspundere și mă angajez să nu acționez în instanță sau în fața altor autorități competente societatea FUBYRA SRL , angajații, antrenorii, asociații, administratorii, directorii și afiliații de orice fel ai acesteia (împreună “Antrenorul”), renunțând la pretenții de orice fel, prezente sau viitoare, legate de vătămarea integrității corporale sau a sănătății, decesul, pierderea bunurilor mele sau prejudiciile cauzate acestora, rezultând din sau având legătura cu participarea mea în activitățile de antrenament sportiv precum alergare, plimbare, exerciții fizice sau orice activitate de atletism, planificate, organizate sau puse sub orice formă la dispoziție de către Antrenor (împreună “Programul de Antrenament”).

ASUMAREA RISCULUI ȘI RĂSPUNDERII PROPRII:

Participarea la „Programul de Antrenament” implică riscuri inerente care nu pot fi eliminate indiferent de prudența și diligența „Antrenorului” pentru evitarea acestora. Cunosc că „Programul de Antrenament” este o activitate potențial periculoasă, putând rezulta, cu titlu de exemplu și fără a se limita la, (i) vătămări minore, cum ar fi zgârieturi, contuzii, entorse, (ii) vătămări mai grave, cum ar fi vătămări musculare și osoase, lovituri si vătămări la nivelul craniului, vătămări cauzate de căldură, cum ar fi accident vascular cerebral de la căldura și epuizare, deshidratare și hidratare excesivă, (iii) vătămări foarte grave, cum ar fi atacurile de cord și alte vătămări care ar putea fi fatale. Cunosc, de asemenea, ca „Programul de Antrenament” se poate desfășura în orice anotimp (iarna, primăvara, vara și toamna), condiții meteo diverse asociate anotimpului (ploaie, zăpadă, caniculă, etc) și condiții de teren (șosea, pământ, teren accidentat, etc), fapt cu care mă declar pe deplin de acord. Astfel, confirm ca am citit paragrafele de mai sus si sunt în deplină cunoștință despre potențialele riscuri, declarând pe proprie răspundere că sunt apt(ă) din punct de vedere fizic, psihic și medical pentru efort fizic prelungit și intens, angajându-mă și asumându-mi voluntar și deplin conștient(ă) „Programul de Antrenament” împreună cu riscurile asociate acestuia.


Am luat la cunoștință și sunt de acord cu toate aspectele legate de participarea efectivă în „Programul de Antrenament” și de riscurile care pot interveni. Confirm înțelegerea deplină a actului de renunțare la drepturi conform prezentei declarații, inclusiv la dreptul de a acționa în instanță. Astfel confirm că semnez și mă angajez conform prezentei declarații liber și voluntar, cu intenția de a exonera deplin și necondiționat de răspundere Antrenorul, în măsura maximă permisă de lege.
Declar, de asemenea, că sunt major și sunt în deplină capacitate să emit și semnez prezenta declarație.
În cazul în care oricare dintre dispozițiile de mai sus este declarată sau se dovedește a fi nula sau invalidă, valabilitatea celorlalte dispoziții nu va fi afectata.